Ekologická stopa
Jednotka, která určuje, kolik metrů čtverečních Země člověk potřebuje ke konkrétní činnosti nebo ke svému žití obecně.
Karmické zatížení
Vlastnost, která souvisí se vznikem daného produktu. Např. bioprodukty nebo fair trade jsou karmicky čisté, naopak např. výrobky z Číny, které vyráběli vykořisťovaní lidé či dokonce děti, mají obrovské karmické zatížení, a proto bychom jejich výrobu neměli podporovat.
Vtělená energie
Celková energie, která byla na výrobek spotřebovaná od jeho vzniku až po likvidaci, tzn. včetně těžby surovin, výroby, dopravy,..., až po zneškodnění odpadu.